ZİNCİRLER   1.
      STANDART ZİNCİRLER

   2.     ZİRA? ZİNCİRLER
   3.
     ÖZEL ZİNCİRLER


 

1.      STANDART ZİNCİRLER


?/SPAN>        PİM ÇIKINTILI ZİNCİRLER

      DIN 8187-8188 zincirlerin baz?pimlerin boylar?istenen mesafede tek tarafa veya çift tarafa daha uzun olarak çıkıntıl?üretilir.

      Genelde çıkıntıl?pim olarak standart çift sıra zincir pimi kullanılır.

      Bu zincirler genelde karşılıkl?çalışır. Karşılıkl?çıkıntıl?pimlerin üzerine boru veya mil geçirilip taşıyıc?paletler çıkıntıl?pim üzerinde dönebilir. Parçalara boru üzerinde öteleme hareketi yaptırılabilir.

      Genelde shrink ambalaj makinalarında, çeşitli paketlerin taşınmasında, meyva ve narenciye taşınmasında, ufak tip fırınlarında kullanılır.

      Talep şekli : DIN numaras?ve hatve ile birlikte çıkıntıl?pim boyu-tek veya çift tarafl?ve çıkıntıl?pim eksenleri aras? mesafe bildirir

DIN:8187

ISO:606

 

<< Başa Dön ||


?/SPAN>        MAKARALI ZİNCİRLER

      Tek sıra, çift sıra, üç sıra olarak üretilmektedir.

      Dört, be? alt?sıra olarak siparişe göre üretilir.

      Genelde güç transmisyonu amacıyla kullanıldığ?gibi, baz?ataşmanlar ilave edilerek, taşıyıc?zincir olarak değişik amaçlarla kullanılır.

      Talep edilirken DIN ve  ISO numaras? ile birlikte hatvesinin ve zincir sıra sayısının bildirilmesi yeterlidir.

      Talep örneği-1: DIN 8187-Hatve –Sıra Sayıs?/SPAN>

      Talep örneği-2: ISO Numaras?SPAN style="mso-spacerun: yes">  (16B-20B)- Sıra Sayıs?/SPAN>

ZİNCİR TİP?U1:P>

DIN NO

ISO NO

Makaral? Zincirleri

8187

606

<< Başa Dön ||


?/SPAN>        KULAKLI STANDART MAKARALI ZİNCİRLER

      DIN 8187 zincirlere, kulak ilavesi yapılarak üretilirler. Taşıyıc?zincir olarak çeşitli amaçlarla kullanılırlar.

      Müşterinin isteğine göre, dar tip kulak (Tek delikli) ve geni?tip kulak (İki delikli) olarak üretilebilirler. Kulaklar zincire bükülmemi?(Dik) veya bükülmüş olarak istenen aralıklarda tek veya çift tarafl?monte edilir.

      Talep şekli: DIN numarasıyla beraber hatve ve yukarıda belirtilen özellikleri bildirmeniz yeterlidir.

      ÖRNEK: DIN 8187 1?Her Altınc?Bakla Tek Tarafl?Tek Delikli Bükülmüş Kulakl? Zincir

ZİNCİR TİP?U1:P>

DIN NO

ISO NO

Kulakl? Standart Makaral?Zincirler

8187

606

 

 

 

 

 

<< Başa Dön ||


?/SPAN>        PASLANMAZ STANDART ZİNCİRLER

      Asitli, nemli korozif ortamlarda ve gıda sektöründe, su içinde çalışan ve direkt besinlerle temasta olan yerlerde bu zincirler kullanılır.

      Yüksek derecede çalışan, ısıya dayanıkl?zincir olarak da kullanılır.

      1" zincire kadar olan zincirlerin dış makaralar?kıvırma makine olarak yapılır. 1"den büyük zincirlerde dış makara borudan veya dolu malzemeden yapılır.

      İstenildiğinde taşıyıc?kulakl? pim çıkıntıl?ve pim makaral?olarak, tek veya çift sıral?olarak üretilir.

      Talep Şekli :"Paslanmaz zincir" yazılır.DIN numaras?ile birlikte hat ve bildirilir. Ayrıca zincirin çalışacağı ortam bildirilir.

ZİNCİR TİP?U1:P>

DIN NO

ISO NO

Paslanmaz Standart Zincirler

8187

606

<< Başa Dön ||


2.      ZİRA? ZİNCİRLER

      Bu tip zincirler genel olarak ziraat makinelerinde kullanılır.

      Her marka biçerdöver makinelerinde; götürüc? tane taşıma elavatör?/SPAN>, sap taşıma elavatör?/SPAN> (kesmik) olarak kullanılır.

      Mısır hasat makinelerinde tabla götürüc?olarak kullanılır.

      Mibzer ve tohum ekme makinelerinde kullanılır.

      Çapa makinelerinde çapa zinciri olarak kullanılır.

      Talep şekli: "Ziraat Zinciri" olarak cinsi belirtilir. Kullanıldığ?makinelerin markas?ile beraber ISO numaras?belirtilir.

ZİNCİR TİP?U1:P>

DIN NO

ISO NO

Ziraat Zincirleri

8189

-

 

  

<< Başa Dön ||


The shade schemes are really neat and you also will have some actually great Nike Free Run 2 combinations these as black and pink and also silver and blue Nike Free Run 3. This makes these irons the best choice for any handicap golfer.Brooks Adrenaline GTS 11Nike Lunarglide+ 3New Balance 1226Asics Kayano 17 nike air max 2012 Zoom Structure Triax+ 15Mizuno Wave Inspire 8Asics Evolution 6 Stability ShoesIf you are looking for some good walking shoes for flat feet, stability shoes are a great choice to make.To enjoy the number one running exercise, you would better checkfor the nike lunarglide 3 newest running shoes, air max 2012 such as Nike Free Run 2 pink and Nike Free Run Red for ladies. ÏÈÈÕ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥°¥Ã¥Á éLؔ²¼Ù˜›g¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉGucciÕĞ´ı¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó ¥æ¥¿¥ì¥¶©`¥â¥Ê¥³¥×¥ê¥ó¥»¥¹Charlotte Casiraghi×îĞÂ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ĞÂ×÷¥Ö¥é¥ó¥É´óʹ¤ò„Õ¤á¤ë¡£Éí¤ò¹ÊÍõåúPrincess GraceŒO¤Î±ËÅ®prada¤¬¡¢Íõ×åÉí·Ö¤È¸Ğ„ÓÃÀò¥·¥ã¥Í¥ë ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¼Ó³Ö¤ÎϤǡ¢³É¹¦¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿GucciФ·¤¤Ô’î}¡£

3.      ÖZEL ZİNCİRLER

 •    KAZIYICI FÖRDEYER ZİNCİRLER

      Bu tip fördeyer zincirler genelde bir yerden bir yere zincire monte edilmi?kulaklar vasıtasıyla, kazıyarak malzeme taşımada kullanılır.

      Bu zincirler yem fabrikalarında buğday, un, arpa gibi malzemelerin bir yerden bir yere aktarılmasında kullanılır. 

      Cüruf taşımada ve cüruflarin sistemin dışına atılmasında kullanılır. Kum, toprak, çimento v.s. gibi malzemelerin U şekildeki bir kanal içinde bir yerden bir yere taşınmasında kullanılır.

      Talep şekli: Zincir tipi?Kazıyıc?kulak?ile birlikte DIN numaras? hatve ve kazıyıc?genişliği verilmelidir.
      (U kanalın i? genişliğini bildirir)

ZİNCİR TİP?U1:P>

DIN NO

ISO NO

Kazıyıc? Fördeyer Zincirler

8167

-

 

<< Başa Dön ||


 •     ZİNCİR DİŞLİLER VE ZİNCİRL? KAPLİNLER

      Standart DIN 8187 ve 8188 tek sıra, çift sıra ve üç sıra zincir dişlileri seri olarak üretilmekte ve stoklarımızda bulunmaktadır.

      Müsterinin isteğine göre göbekli ve i?çap kama kanall?olarak üretilir.

      Zincirli kaplinlerin dişlileri ve zincirleri müşterinin isteğine göre üretilir.

      Talep edildiğinde özel her türl?zincir dişlisi üretimimizde vardır.

      Talep şekli: Önce DIN numaras?daha sonra zincir hatvesi, tek veya çift sıra olduğu, göbekli veya göbeksiz oldugu bildirilir.

ZİNCİR TİP?U1:P>

DIN NO

ISO NO

Zincir Dişliler ve Zincirli Kaplinler

-

-

 

<< Başa Dön ||


 •    PİM MAKARALI ZİNCİRLER

      DIN 8187-8188 zincirlerin öiçülerinde fakat pimin içi delik olarak imal edilir. Bu zincirlerde bur?yoktur. Döner makara pim makaranın üzerinde döner.

      Bu zincirler karşılıkl?ve eşit olarak çalışır. Karşılıkl?pim deliklerinin içinden pim pim geçirilir. Bu pimler vasıtasıyla taşıyıc?bant olarak kullanılır. Pimler döner olduğundan taşınan parçalara, pimler üzerinde öteleme hareketi yaptırılabilir.

      Genelde shrink ambalaj makinalarında, her türl?paket ve parça taşımada kullanılır. Ayrıca narenciye ve meyva transportunda kullanılır.

      Talep şekli : DIN numaras?ile birlikte hatvenin bildirilmesi yeterlidir.

 ZİNCİR TİP?U1:P>

DIN NO

ISO NO

Pim Makaral?Zincirler

8187

606

 

 

 

 

 

<< Başa Dön ||


 •     DIŞTAN MAKARALI ZİNCİRLER

      Bu zincirler DIN 8187 zincirin türevleridir. Seri imalat bantlarında, taşıyıc?zincir olarak kullanılır. Bu tip konstrüksiyonlarda , taşınan parça istasyon önünde beklemede iken, zincir dönmeye devam eder.

      Zincirin ortadaki büyük makaras?,parçanın alt yüzeylerinde döner. Dolayısıyla parça ile zincir arasında, sürtünme yoktur.

      Genel anlamda seri imalat bantlarında ,durma olasılığ?olan istasyonlarda akümülatör zincir olarak kullanılır.

      Talep şekli: Zincirin özelliği olan "Dıştan Makaral?Zincir" yazılıp hatve ile birlikte i?genişlik belirtilir.

ZİNCİR TİP?U1:P>

DIN NO

ISO NO

Dıştan Makaral?Zincirler

8187

606

 

<< Başa Dön ||


 •    FLEYER ZİNCİRLER

      Bu tip zincirler DIN 8187-8188 zincir baklalar?ve pimleri kullanılarak yapılır. Genelde tel halat kullanılmayan yerlerde kaldırıc?halat kullanılır.

      Özellikle taşıma ve istifleme makinalarında (forkliftlerde) kaldırıc?zincir olarak kullanılır.Bu tip zincirlerde zincirin bir ucuhareket verici hidrolik silindire diger ucuda forkliftin çatalına takılır.

      Kaldırılacak yükün ağırlığına uygun olarak çeşitli dizili?şekillerinde üretilebilir.

      Talep şekli: "Fleyer Zincir" yazılır. DIN normu ile birlikte dizili?şekli, bakla sayıs?ve başlama ve biti?uçlarının şekli bildirilir.

ZİNCİR TİP?U1:P>

DIN NO

ISO NO

Fleyer Zincirler

8152

-

 

<< Başa Dön ||


 •     TEKSTİL MAKİNALARI ZİNCİRLER?/U1:P>

      Çeşitli tekstil fabrikalarında kullanılan ve üretimimizde bulunan zincirler aşağıda belirtilmiştir.

   1. Tarak-şapka zincirleri, elyaf tarama zincirleri
   2. PIV varyatör zincirleri, sessiz zincirler
   3. Bask?makinesi, balanket taşıyıc?bantlar?/SPAN>
   4. Kurutma fırınlar?bant zinciri
   5. Jakar makinesi tahrik zinciri,pençe hareket zincirleri

 

     Talep şekli: Zincirin cinsini ve hatvesini bildirmek yeterlidir. Özel bir makine zinciri ise teknik resim veya numune yeterlidir.

ZİNCİR TİP?U1:P>

DIN NO

ISO NO

Tekstil Makinalar?/SPAN> Zincirleri

-

-

 

<< Başa Dön ||


 •    AP?ZİNCİRLER?/SPAN>

      Bu zincirler, genelde ağır i?makinelerine bir dişliden diğer dişliye güç iletmek amacıyla kullanılır.(grayder,kepçe vb.)

      Genelde ilk harekette ve çalışma esnasında zincire darbeli yük gelebilir. Darbeli yükün zincire zarar vermemesi için, zincir baklalar?bükülmüş olarak üretilir. Darbeli yükte baklalar büküm noktalarından yaylanarak uzar ve zincir parçalarına ani ve darbeli yük gelmesini önlenir. Bu suretle ani darbelerden meydana gelen kopmalar önlenmi? olur.

      Talep Şekli:DIN numaras? ile birlikte "Api zinciri" yazılır ve hatve bildirilir.Nnorm harici ise numune veya resim gönderilir.

ZİNCİR TİP?U1:P>

DIN NO

ISO NO

Api Zincirleri

8182

-

 

<< Başa Dön ||


 •  Lastik Kaplamal?Zincirler

      Normal standart zincirlerin her hatvesinde, U şeklinde üzeri lastik kaplamal?bir parça monte edilir. Bu tip zincirler yanyana birka?sıra dizilir ve U köprüler üzerinde çizilmeden her çeşit parça ve palet taşınabilir. U köprüler üzerindeki lastik kaplama vulkanize yoluyla yapılır. Lastik, metale çok rijit şekilde yapışır. 

      İstendiğinde, U köprüler üzerinde iki delik delinmi?olarak ta imal edilebilir .Bu delikler vasıtasıyla köprülerin üzerine özel profilli lastik,plastik, naylondan ve alüminyumdan parçalar vida ile monte edilebilir.

      Talep Şekli: "Lastik Kaplamal?Zincir" ve hatve bildirilir.

ZİNCİR TİP?U1:P>

DIN NO

ISO NO

Lastik Kaplamal?Zincirler

8187

606

 

<< Başa Dön ||


 •    TAŞIYICI KULAKLI FÖRDEYER ZİNCİRLER

      Fördeyer zincirlere taşıyıc?kulak bağlamak suretiyle üretilir.

      Bu zincirler genelde karşılıkl?çalışırlar.Taşıyıc?kulakların üzerinde bulunan delikler vasıtasıyla, kulaklar üzerine istenen aralıkta sa? lama veya ağa?takoz bağlanır.Bu lamalar üzerinde istenilen her türl?yük taşınabilir. Kulak bağlantılar?kaynakl?yapılabildiği gibi yekpare parçadan da yapılabirlir. Kulaklar tek veya çift delikli ve tek veya çift tarafl?olabilir.

      Talep şekli: Zincir tipi "kulakl?fördeyer zincir" ile DIN numaras?ve hatve belirtilir.Daha sonra taşıyıc?kulakların tek veya çift tarafl?olduğu, ararda gelen iki kulak aras?mesafe ve kaynakl?veya yekpare olduğu belirtilir.

ZİNCİR TİP?U1:P>

DIN NO

ISO NO

Taşıyıc? Kulakl?Fördeyer Zincirler

8165-8167

-

 

<< Başa Dön ||


 


Yılmazlar Dişli - Zincir - Zirai Aletler San Tic.Ltd.Şti.
Ahi Evran Caddesi No: 23 / 1 Ostim / ANKARA / TÜRKİYE
(+90) (312) 354 94 00 - 01
info@yilmazlardisli.com.tr